C.V. De Blauwe Schuit
Zaterdag, 16 december 2017

Nieuws


Lid van “De Blauwe Schuit”

Ondergetekende,

Achternaam……………………………………………………………………….

Voorletters………………………Voornaam……………………..m / v………..

Adres………………………………………………………………………………

Postcode ………………………..Woonplaats…………………………………..

Tel.nr……………………………..Mobiel nr……………………………………..

E-mail adres……………………………………………………………………….

Indien van toepassing functie ondergetekende………………………………..


Geeft zich op, tot wederopzegging, als individueel lid van de Carnavals Vereniging “De Blauwe schuit”voor € 44,00 per jaar.

Na ontvangst van de nota zal ondergetekende binnen 14 dagen het bedrag á € 44,00 overmaken op
rekening nummer NL 88 RBRB 0928 9812 23
Ondertekend te (plaats) …………………………………….datum………………..

Handtekening……………………………………………………………………….Hartelijk dank dat u bijdraagt in de activiteiten van CV De Blauwe Schuit en hopen u tijdens de carnaval te mogen ontmoeten

p.s. U kunt het formulier verzenden naar onderstaand adres.


Opgericht 20 maart 1948, Koninklijk goedgekeurd bij besluit 29 oktober 1962

Secretaris: W. Dinnessen tel.: 024 – 675 18 19 Mobiel : 06 - 46 06 71 36
Koningsstraat 3A, 6641 KS Beuningen
E-maiL : w.dinnessen@kpnmail.nl KvK: 40144142
Website : www.deblauweschuit.nl BTW nr: 24.86.805.B.01
 © 2017 C.V. De Blauwe Schuit  •  Powered by beat247